2.7. Jak wygląda formacja i kto ją prowadzi?

Domownicy (osoby posługujące w Domach Miłosierdzia) realizują swoją podstawową formację chrześcijańską we wspólnotach macierzystych, do których należą. Uczestniczą również w formacji celowej do posługi modlitwą 5 kluczy, którą proponuje Przymierze Domów Miłosierdzia.

Obejmuje ona formację indywidualną w ramach Kursu 5 Kluczy organizowanego przez poszczególne Domy Miłosierdzia, w trakcie którego pod opieką doświadczonych posługujących kursanci zdobywają teoretyczną wiedzę oraz praktyczne przygotowanie, niezbędne do odpowiedzialnego podejmowania modlitwy uwolnienia za innych.

Ponadto Domy Miłosierdzia dbają o rozwój duchowy i pogłębianie żywego doświadczenia wiary swoich Domowników poprzez spotkania wewnętrzne (wspólny udział we Mszy Świętej i adoracji Najświętszego Sakramentu oraz dzielenie), lokalne dni skupienia i wyjazdy rekolekcyjne. Będąc częścią Przymierza, Domy Miłosierdzia dbają również o jedność między sobą poprzez udział w spotkaniach ogólnopolskich.

Bibliografia:

Materiały formacyjne i statutowe Przymierza Domów Miłosierdzia w Polsce.