2.8. Jak powstaje nowy Dom Miłosierdzia?

Wymogami formalnymi dla powstania nowego Domu Miłosierdzia są:

  • zgoda lokalnych władz kościelnych (proboszcza miejsca)
  • wyznaczenie księdza pełniącego rolę opiekuna duchowego odpowiedzialnego za posługę Domu
  • stałe miejsce posługi, do którego będą zapraszane osoby zgłaszające się na modlitwę uwolnienia
  • osoby (Domownicy) przygotowane i zatwierdzone do udziału w posłudze modlitwy uwolnienia według modelu 5 kluczy w roli prowadzących i/lub wystawienników za zgodą odpowiedzialnych/liderów ich wspólnot macierzystych.

Po spełnieniu tych wymogów nowy Dom Miłosierdzia zostaje włączony do Przymierza, a jego dane kontaktowe umożliwiające przyjmowanie zapisów na modlitwę zostają zamieszczone na oficjalnej stronie Domów Miłosierdzia w Polsce pod adresem dom.jezuici.pl.

Bibliografia:

  1. Materiały formacyjne i statutowe Przymierza Domów Miłosierdzia w Polsce.