1.7. Jak przebiega i ile trwa modlitwa 5 kluczy?

Cała sesja 5 kluczy rozpoczyna się od modlitwy do Ducha Świętego, z prośbą o Jego prowadzenie oraz o wydobycie na jaw wszystkiego, co dotąd pozostawało w ciemności. Następny krok to rozmowa wstępna, w trakcie której osoba prosząca o modlitwę wraz z zespołem starają się rozeznać, z jakimi problemami mają do czynienia, a następnie wspólnie ustalić strategię poradzenia sobie z nimi, wykorzystując do tego narzędzie, jakim jest pięć kluczy do wolności. Stanowią one uporządkowaną drogę do celu, dlatego zwykle są używane w tej samej kolejności, choć w razie potrzeby mogą zostać dostosowane do konkretnej sytuacji.

W trakcie samej modlitwy osoba prowadząca podsuwa lub proponuje konkretne słowa, które osoba prosząca o modlitwę wypowiada sama, na mocy własnej decyzji, a zatem także w formie, jaką uznaje za właściwą i odzwierciedlającą tę decyzję.

Są to kolejno: słowa wyznania, do kogo chce należeć i komu chce służyć, a więc kogo uznaje za swojego Pana, a komu odmawia prawa do swojego życia i z kim zrywa współpracę (klucz 1). Na tym fundamencie budowana będzie następnie cała dalsza modlitwa – przebaczenia w Imię Jezusa tym, którzy wobec niej zawinili (klucz 2), wyrzeczenia się w Jego Imię wszelkich złych duchów, ich kłamstw i zwodzenia (klucz 3), złamania ich mocy w Imię Jezusa (klucz 4), oraz przyjęcia błogosławieństwa Ojca nad swoją tożsamością i przeznaczeniem (klucz 5). Dokładny opis poszczególnych kluczy można znaleźć w odpowiedzi na pytanie 1.1. 

Na zakończenie zespół przekazuje słowa zachęty i wskazówki dotyczące utrzymania odzyskanej wolności. Cała sesja 5 kluczy razem z wywiadem wstępnym trwa około 1,5 – 2 godziny. Nie jest to więc typowa modlitwa wstawiennicza, dlatego należy wcześniej umówić się na indywidualną modlitwę i samodzielnie do niej przygotować.