1.10. Jak utrzymać owoce modlitwy 5 kluczy?

Po modlitwie 5 kluczy warto pozostać w ciszy i kontemplacji tego, co Bóg uczynił w Twoim życiu. Możesz rozważać to wracając do domu, a po modlitwie, jeśli masz taką możliwość – wstąpić do kościoła, by oddać Mu chwałę. Proś Go o błogosławieństwo na kolejne dni, aby dał Ci odczuć swoją Miłość, aby bronił Cię przed zakusami złego.

Daj sobie czas na przyjrzenie się owocom modlitwy. Nie wszystko dzieje się od razu, szczególnie, jeżeli trwałeś w jakimś zwiedzeniu lub zniewoleniu przez wiele lat. Często potrzeba zmiany myślenia i zastąpienia starych nawyków nowymi, a to wymaga czasu i codziennego wysiłku.

Modlitwa 5 kluczy stanowi doskonałe narzędzie do samodzielnej walki duchowej, z którego można korzystać na co dzień, np. w ramach wieczornego rachunku sumienia, aby na bieżąco reagować na trudne sytuacje, jakie spotykają nas w życiu i nie pozwolić szatanowi wykorzystać ich przeciwko nam. Po modlitwie dostaniesz od prowadzącego skrót modelu 5 kluczy, który pomoże Ci w codziennym stosowaniu klucza wiary, przebaczenia, wyrzeczenia się złych duchów, złamania ich mocy i przyjęcia błogosławieństwa Ojca.

Bardzo ważne jest to, żebyś w tej walce duchowej nie pozostał sam. Jeśli należysz do jakiejś wspólnoty – kontynuuj swój rozwój duchowy, jeśli nie proś Boga aby wskazał Ci odpowiednią dla Ciebie grupę dojrzałych chrześcijan, którzy będą stanowić dla Ciebie wsparcie.

Staraj się często przystępować do spowiedzi i Komunii Świętej. Trwaj w łasce uświęcającej,  szukaj Boga i pogłębiaj z Nim relację przez osobistą modlitwę, adorację Najświętszego Sakramentu, udział w rekolekcjach, odpowiednie lektury, czy słuchanie katechez i nauczań, które można znaleźć w Internecie.

Jeśli podczas modlitwy otrzymałeś konkretne wskazówki (np. zachętę do pójścia na terapię lub podjęcia innego programu rozwojowego, odbycia rozmowy ze  spowiednikiem czy kierownikiem duchowym) – rozważ je, przemódl i zrealizuj

Możesz także złożyć świadectwo uwolnienia, które za Twoją zgodą zamieścimy na naszej stronie internetowej, by niosło nadzieję innym.