1.3. Kto potrzebuje modlitwy 5 kluczy?

Modlitwa 5 kluczy jest dla tych, którzy:

pomimo spowiedzi wciąż wracają do pewnych grzechów, mając poczucie bezsilności, zniewolenia przez dany grzech,

 nie potrafią poradzić sobie z lękami, smutkiem, przygnębieniem, apatią i innymi trudnymi stanami emocjonalnymi,

 mają problemy w relacjach z innymi, zmagają się z niskim poczuciem wartości, nie potrafią przebaczyć i zapomnieć o różnych zranieniach, noszą w sobie gorycz i urazy,

 zmagają się z nałogami, uzależnieniami (np. od alkoholu, zakupów, narkotyków, używek, gier komputerowych, hazardu, mediów społecznościowych, pornografii) i różnymi zniewoleniami, chorobami (np. bulimią, anoreksją, bezsennością, nerwicą), natręctwami,

 mają poczucie nieprzystosowania, bezsensowności życia, beznadziei, łącznie z myślami czy próbami samobójczymi,

 mają jakiekolwiek poczucie zmagania, pomimo podejmowania prób uporządkowania danego obszaru czy poradzenia sobie z nim,

 pragną uporządkować swoje życie w oparciu o stanięcie w prawdzie wobec Chrystusa, by prosić Go o wybaczenie, uwolnienie i błogosławieństwo.

 

Modlitwa 5 kluczy może być dobrym przygotowaniem do spowiedzi, odbywanej po raz pierwszy po wielu latach lub spowiedzi generalnej, może być też zamknięciem terapii, lub innego procesu rozwojowego (np. uczestnictwa w rocznym programie 12 kroków). Bardzo często jest ona początkiem głębokiego nawrócenia i odnowienia relacji z Bogiem.