1.9. Czy modlitwa 5 kluczy jest egzorcyzmem?

Modlitwa 5 kluczy nie stanowi egzorcyzmu rozumianego jako egzorcyzm uroczysty (zwany także wielkim), polegający na „wypędzeniu złych duchów z osoby opętanej na mocy duchowej władzy Jezusa powierzonej Jego Kościołowi, sprawowany tylko przez biskupa lub wyznaczonego przez niego kapłana, z wykorzystaniem liturgicznego obrzędu egzorcyzmu.” (ICCRS, 26). Egzorcyzm wielki ma na celu „wypędzenie złych duchów lub uwolnienie od ich demonicznego wpływu” (KKK, 1672; zob. także Kodeks Prawa Kanonicznego, 1172.)

Modlitwa uwolnienia wg modelu 5 kluczy może natomiast być rozumiana jako egzorcyzm zwykły, który jest praktyką obecną w Kościele od początku jego istnienia, stanowiącą część walki duchowej towarzyszącej przejściu z królestwa ciemności do królestwa umiłowanego Syna (por. Kol 1,13). Posługa taka może być sprawowana „przez osoby świeckie, jak i kapłanów, i nie wymaga określonego zestawu modlitw czy obrzędu liturgicznego Kościoła.” (ICCRS, 27).

Modlitwa uwolnienia ma na celu niesienie pomocy osobom, które cierpią z powodu różnorakich form działania złych duchów, od natrętnego kuszenia, przez zwodzenie i kłamstwa, różne postacie dręczenia i zniewolenia. Dąży ona do tego, aby nie dopuścić w człowieku do stanu skrajnego zwanego opętaniem, w którym potrzebna byłaby pomoc egzorcysty.

O ile w egzorcyzmie największy ciężar i trud walki o uwolnienie spoczywa na odprawiającym rytuał kapłanie, o tyle w posłudze uwolnienia wg 5 kluczy niemal cała odpowiedzialność spoczywa na osobie, za którą odbywa się modlitwa. To bowiem ona sama wypowiada słowa wyznania wiary w Jezusa Chrystusa, przebaczenia osobom, które wobec niej zawiniły, oraz wyrzeczenia się zła i działania szatana w jej życiu. To także do niej należy później utrzymanie wolności odzyskanej w Imię Jezusa.

Tak rozumiana posługa uwalniania stanowi zatem element ewangelizacji, której celem jest ukazanie realnej mocy Imienia Jezusa Chrystusa i Jego zwycięstwa nad „księciem ciemności” w przełożeniu na konkretne okoliczności życia danej osoby. Stanowi ona także przypomnienie „od dawna zapomnianego elementu katolickiej Tradycji, że życie chrześcijanina obejmuje walkę duchową, a uwalnianie od złych duchów jest elementem misji powierzonej przez Chrystusa Kościołowi” (ICCRS, 22).

Bibliografia:

 1. Komisja Doktrynalna ICCRS, Posługa uwalniania, Wyd. Bernardinum, Pelplin 2018.
 2. Katechizm Kościoła Katolickiego (KKK).
 3. Kodeks Prawa Kanonicznego (KPK).

2.1. Kim jest Neal Lozano

Neal Lozano (ur. 1949) jest autorem przetłumaczonej na kilkanaście języków książki pt. Modlitwa uwolnienia, w której przedstawił model modlitwy wg 5 kluczy opracowany przez siebie na podstawie kilkudziesięciu lat doświadczenia.

Neal jest absolwentem Uniwersytetu Villanova, katolickiej uczelni, na której uzyskał tytuł magistra (ang. Master of Religious Education). Na tym samym uniwersytecie przez osiemnaście lat prowadził też działalność ewangelizacyjną skierowaną do studentów. Od 1975 roku należy do grona starszych koordynatorów wspólnoty House of God’s Light w Filadelfii, której diakonia modlitwy wstawienniczej stanowi trzon Heart of the Father Ministries, służącej modlitwą uwolnienia wg 5 kluczy.

Jego posługa została zatwierdzona przez abp. Charlesa J. Chaputa, OFMCap, Arcybiskupa Filadelfii, oraz Sekretariat Doktryny Konferencji Episkopatu Stanów Zjednoczonych, a napisana przez niego książka pt. Modlitwa uwolnienia stanowiła jeden z materiałów referencyjnych przy opracowywaniu oficjalnego stanowiska Kościoła Katolickiego nt. posługi uwalniania.

Neal jest znanym na całym świecie mówcą zapraszanym na międzynarodowe konferencje, wykłady w seminariach duchownych, wspólnotach zakonnych i lokalnych parafiach. W Polsce konferencje i wykłady z jego udziałem organizowały Stowarzyszenia En Christo i Missio Christi (w latach 1994-2000), a następnie, po ukazaniu się książki pt. Modlitwa uwolnienia, przyjechał on do Polski ponownie na zaproszenie Ośrodka Odnowy w Duchu Świętym w Łodzi, gdzie poprowadził dwie konferencje o modlitwie uwolnienia w ramach Forum Charyzmatycznego (2010 i 2012), a także wykłady w kilku innych miejscach w całej Polsce (Wyższe Międzydiecezjalne Seminarium Duchowne w Opolu, Tarnów, Kartuzy).

Prywatnie Neal jest mężem Janet, również zaangażowanej w posługę uwolnienia, ojcem czterech dorosłych synów, z których jeden (Matt Lozano) jest współautorem dwóch jego książek (Modlitwa uwolnienia cz. 4 – Podręcznik dla posługujących i Serce Ojca), oraz dziadkiem trzynaściorga wnucząt. Jest też kuzynem zmarłego już o. Michaela Scanlana, T.O.R., byłego rektora Seminarium im. św. Franciszka w Steubenville.

Bibliografia:

 1. Neal i Matthew Lozano, Modlitwa uwolnienia cz. 4 – Podręcznik dla posługujących, Wydawnictwo Ośrodka Odnowy w Duchu Świętym, Łódź 2014.
 2. Komisja Doktrynalna ICCRS, Posługa uwalniania, Wyd. Bernardinum, Pelplin 2018.
 3. Materiały formacyjne Przymierza Domów Miłosierdzia w Polsce.
 4. https://www.heartofthefather.com.

1.6. Czy przed modlitwą 5 kluczy trzeba odbyć spowiedź?

 

Modlitwa 5 kluczy nie zastępuje spowiedzi. Osoba, która pragnie skorzystać z modlitwy uwolnienia, powinna – jeśli może – przystąpić do sakramentu pokuty przed modlitwą 5 kluczy. Spowiedź jednak nie jest warunkiem niezbędnym do podejścia do tej modlitwy w szczególnych przypadkach. Na przykład osoby żyjące w związkach niesakramentalnych, które wiedzą, że nie otrzymają rozgrzeszenia, również mogą skorzystać z modlitwy uwolnienia wg modelu 5 kluczy,  bowiem może ona być dla nich ważnym krokiem w rozwoju duchowym. Podobnie osoby innych wyznań chrześcijańskich mogą uczestniczyć w tej modlitwie bez wcześniejszego skorzystania z sakramentu pokuty.

Powodem, dla którego spowiedź nie jest warunkiem koniecznym, jest to, że niekiedy osoby proszą o modlitwę 5 kluczy właśnie dlatego, że nie potrafią wrócić do wspólnoty kościoła poprzez spowiedź, czasem przez całe lata. Wówczas modlitwa uwolnienia może być dla nich doskonałym przygotowaniem do sakramentu pokuty. Sami spowiednicy zwracają uwagę, że niekiedy najgłębsze spowiedzi, jakie słyszeli w swojej posłudze kapłańskiej, były właśnie owocem modlitwy 5 kluczy.

Niemniej jednak sakramentalna spowiedź jest niezwykle cennym i skutecznym narzędziem walki duchowej, zatem stanowi nie tylko dobre przygotowanie do modlitwy 5 kluczy, ale też służy utrzymaniu i dalszemu rozszerzaniu raz odzyskanej wolności.

Bibliografia

 1. Remigiusz Recław, SJ, Wstęp do wydania polskiego, w: Neal i Matthew Lozano, Modlitwa uwolnienia cz. 4 – Podręcznik dla posługujących, Wydawnictwo Ośrodka Odnowy w Duchu Świętym, Łódź 2014, s. 6.
 2. Materiały formacyjne Przymierza Domów Miłosierdzia w Polsce.

1.2. Czy modlitwa 5 kluczy została zatwierdzona w Kościele Katolickim?​

 

Posługa Neala Lozano w Kościele Katolickim została zatwierdzona błogosławieństwem abp. Charlesa J. Chaputa, OFMCap, Arcybiskupa Filadelfii, któremu jako ordynariuszowi miejsca bezpośrednio podlega posługa modlitwy uwolnienia prowadzona przez założoną przez Neala diakonię Heart of the Father Ministries, oraz o. Petera F. Ryana SJ, Dyrektora Sekretariatu Doktryny Konferencji Episkopatu Stanów Zjednoczonych.

Model 5 kluczy został także zatwierdzony i zyskał aprobatę abp. Williama E. Lori’ego, Arcybiskupa Baltimore, abp. Andrew H. Cozzensa, Arcybiskupa Pomocniczego Archidiecezji Saint Paul i Minneapolis, bp. Davida o’Connella, Biskupa Pomocniczego Los Angeles, bp. Scotta McCaiga, Biskupa Wojskowego Ordynariatu Kanady, bp. Christiana Riesbecka, Biskupa Pomocniczego Ottawy, o. Johna Horna SJ, Rektora Seminarium Kenrick-Glennon, oraz wielu innych przedstawicieli hierarchii kościelnej (dokumenty oraz pisma uwierzytelniające i zatwierdzające posługę 5 kluczy w Kościele Katolickim można znaleźć na stronie:
https://www.heartofthefather.com/about/endorsements/).

W Polsce posługa ta została wprowadzona na szeroką skalę przez oo. Jezuitów z Ośrodka Odnowy w Duchu Świętym w Łodzi, których staraniem ukazała się książka pt. Modlitwa uwolnienia oraz pozostałe książki i podręczniki dotyczące tej posługi autorstwa Neala Lozano.  Książka posiada klauzulę Nihil obstat, która potwierdza, że nie zawiera ona błędów teologicznych i została wydana za pozwoleniem Przełożonego Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego – o. Dariusza Kowalczyka SJ.

W roku 2017 w Watykanie ukazał się dokument Komisji Doktrynalnej ICCRS (Międzynarodowych Służb Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym) pt. Posługa uwalniania, do którego przedmowę napisał Kard. Kevin Farell, Prefekt Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia. Dokument ten, powstały w oparciu o wskazówki przekazane ICCRS przez Kongregację Nauki Wiary, zawiera oficjalne stanowisko Kościoła Katolickiego na temat posługi uwalniania prowadzonej przez osoby świeckie, opracowane w wyniku kolokwium, które odbyło się w Rzymie w 2014 r. z udziałem wielu teologów oraz osób zaangażowanych w tę posługę na całym świecie. Z uwagi na swoje bogate doświadczenie w posłudze uwalniania, jednym z konsultantów przy opracowaniu tego dokumentu był Neal Lozano.

Dokument ten, opisując posługę uwalniania jako „kwestię niecierpiącą zwłoki dla współczesnego Kościoła” oraz „owoc duchowej odnowy Kościoła” i „odpowiedź na naglące potrzeby współczesnego społeczeństwa”, przedstawia wytyczne dla osób posługujących i opisuje wymagane elementy modlitwy uwolnienia. Przywołany w nim (s. 106) model 5 kluczy opracowany przez Neala Lozano jest modelem kompletnym, który spełnia wszystkie wymogi Komisji Doktrynalnej ICCRS, dlatego może być w sposób odpowiedzialny stosowany przez odpowiednio przygotowane osoby świeckie, które pragną nieść pomoc innym w odzyskaniu wolności w Jezusie Chrystusie.

Bibliografia:

 1. https://www.heartofthefather.com/about/endorsements/
 2. Komisja Doktrynalna ICCRS, Posługa uwalniania, Wyd. Bernardinum, Pelplin 2018.

1.1. Czym jest modlitwa 5 kluczy?

Modlitwa 5 kluczy to model posługi uwolnienia opracowany dla świeckich i zgodny z wytycznymi Komisji Doktrynalnej Międzynarodowych Służb Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym ( ICCRS) na podstawie wskazówek przekazanych jej przez Kongregację Nauki Wiary.

Skupia się ona przede wszystkim na uważnym wysłuchaniu historii osoby, która prosi o modlitwę, aby na tej podstawie pomóc jej odpowiedzieć na dobrą nowinę Ewangelii w konkretnych okolicznościach swojego życia na mocy osobistej decyzji i w autorytecie Jezusa Chrystusa.

Pięć kluczy to:

 1. Wiara i nawrócenie
 2. Przebaczenie
 3. Wyrzeczenie się złych duchów
 4. Stanięcie w autorytecie Jezusa
 5. Błogosławieństwo Ojca

 Wiara i nawrócenie

Nawrócenie to przemiana myślenia, która prowadzi do przemiany życia. Jezus powiedział: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!” (Mk 1,15). Odwracamy się od grzechu poprzez wyrażenie żalu, przeproszenie Boga za to, czym Go zraniliśmy i czym zamykaliśmy się na Niego, oraz poddanie się Jego miłosierdziu i panowaniu w naszym życiu. Wiara jest złożeniem ufności w Bogu i Jego słowie, aby w oparciu o nie móc wkroczyć na nową drogę życia w królestwie światłości.

Przebaczenie

Wolność odnajdujemy w przebaczeniu. Jeżeli chcemy być podobni do Jezusa, musimy z serca przebaczyć innym. Krzyż Jezusa objawia nam pełnię miłości Boga: „Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami” (Rz 5,8). Moc krzyża to moc Bożego przebaczenia. Aby przyjąć ją w pełni, musimy pozwolić jej przepływać przez nas ku innym. Gdy przebaczamy, spadają z nas pęta niewoli, szczególnie goryczy i urazy.

 Wyrzeczenie się złych duchów

Każdy nasz grzech jest odwróceniem się od Boga i Jego miłości, a jednocześnie stanięciem po stronie nieprzyjaciela, szatana, który traktuje nasze grzechy jako zaproszenie do działania w naszym życiu. Wyrzeczenie się złych duchów oznacza zerwanie z nimi współpracy, odebranie im prawa do nękania nas, wycofanie przyzwolenia na ich działanie, podszepty i zwodzenie w naszym życiu. Dzięki zidentyfikowaniu strategii nieprzyjaciela oraz kłamstw, które zapewniły im skuteczność, możemy uwolnić się spod jego wpływu i przestać realizować jego plany w naszym życiu.

 Stanięcie w autorytecie Jezusa

Każdy chrześcijanin został włączony na mocy chrztu w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Nosimy na sobie znamię przynależności do Niego, które pozwala nam sprzeciwiać się działaniu nieprzyjaciela w Jego imię. Pismo święte mówi: „Przeciwstawiajcie się diabłu, a ucieknie od was!” (Jk 4,7). Powierzając nam misję głoszenia Ewangelii na całym świecie, Jezus powiedział: „Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać” (Mk 16,17). Dlatego złamanie mocy nieprzyjaciela w naszym życiu w imię Jezusa Chrystusa jest wypełnieniem zadania, które On sam nam powierzył.

 Błogosławieństwo Ojca

Bóg pragnie mówić do naszego serca i objawiać nam, że jest naprawdę naszym Ojcem. Pragnie umocnić w nas świadomość tego, jaka jest nasza tożsamość, cel i przeznaczenie. Potrzebujemy błogosławieństwa, które jest jak chleb na drogę życia – są to słowa, które dodają nam wiary i umacniają nas do życia w wolności, jako dzieci światłości, którymi jesteśmy. Cztery poprzednie klucze służą do usunięcia wszelkich przeszkód dla tego, byśmy mogli usłyszeć głos naszego Ojca, który nigdy nie przestaje mówić nam o swojej miłości.

Bibliografia:

 1. Komisja Doktrynalna ICCRS, Posługa uwalniania, Wyd. Bernardinum, Pelplin 2018.
 2. Neal Lozano, Modlitwa uwalniania, Wyd. Ośrodka Odnowy w Duchu Świętym, Łódź 2009.