18.11.2023 Warszawa

Spotkanie Przymierza Domów Miłosierdzia 

W dniu 18 listopada 2023 r. w sali kurialnej diecezji warszawsko-praskiej odbyło się czwarte już spotkanie Przymierza Domów Miłosierdzia w Polsce “Serce Ojca”. Zgromadziło ono przedstawicieli Domów Miłosierdzia z całej Polski i było czasem wspólnego dziękczynienia Bogu za to dzieło, w którym pozwolił nam uczestniczyć. Szczególne słowo pozdrowienia i zachęty skierowali do nas Neal i Janet.

Mieliśmy okazję podczas tego spotkania powitać w naszym gronie nowe Domy Miłosierdzia, które dołączyły do Przymierza od naszego ostatniego spotkania w 2021 r. i otoczyć każdy z nich serdeczną modlitwą błogosławieństwa. Był to również uroczysty moment złożenia Bogu w darze naszych zobowiązań, jakie podejmujemy będąc częścią Przymierza, a także dzielenia się świadectwem tego, jak modlitwa uwolnienia i posługa w Domach Miłosierdzia dotyka nas samych i przemienia nasze własne życie.

W trakcie sesji formacyjnej omówiliśmy nowe materiały pomocne przy posłudze i wysłuchaliśmy nauczania Matta Lozano na temat roli wstawiennika w modlitwie 5 kluczy, a cały dzień zakończyliśmy wspólną modlitwą uwielbienia i słuchania tego, co mówi do nas Ojciec.

Był to niezwykły czas, w którym wszyscy czuliśmy, że Bóg obdarował nas w Przymierzu czymś wyjątkowym i szczególnym, łącząc nas więzami serdecznej przyjaźni – mimo, że na co dzień mieszkamy i posługujemy w różnych częściach Polski:

A więc nie jesteście już obcymi i przychodniami,
ale jesteście współobywatelami świętych
i domownikami Boga.

Ef 2,19