Matt Lozano, 14.12.2022

Modlitwa nakazu w posłudze świeckich

Czy nakaz, czyli odwołanie się do imienia Jezusa, by rozkazać złemu duchowi odejść, jest zarezerwowany tylko dla księży i obrzędu egzorcyzmu? Czy też jest to właściwy sposób korzystania z udzielonej nam przez Boga władzy w kontekście posługi uwalniania?

Odpowiedź brzmi: to drugie. Badaliśmy tę kwestię przez wiele lat i przedstawiliśmy nasze wnioski w kilku publikacjach. Naszą teologiczną argumentację można znaleźć między innymi w dodatku A do książki  „Resisting the Devil. A Catholic Perspective on Deliverance”, która posiada Nihil Obstat oraz Imprimatur (w jęz. polskim wydanej pt. „Przeciwstawiajcie się diabłu. Katolickie spojrzenie na modlitwę uwolnienia” za pozwoleniem Przełożonego Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego – o. Tomasza Kota SJ). 

Nasze uzasadnienie modlitwy nakazu wypowiadanej przez osoby świeckie można również znaleźć w artykule na naszym blogu, zatytułowanym „Autorytet osoby świeckiej” (dostępnym tutaj: https://modlitwa5kluczy.pl/autorytet-osoby-swieckiej/).

Pragniemy jednocześnie zapewnić, że w tej kwestii starannie “odrobiliśmy pracę domową”. Zasięgnęliśmy opinii biskupów, teologów moralnych, księży, profesorów, egzorcystów i rektorów seminariów. Zostaliśmy zapewnieni na niezliczone sposoby, że ludzie świeccy na mocy chrztu mają władzę nakazywania złym duchom, żeby odeszły. Nie chcemy jednak, aby ktokolwiek polegał wyłącznie na naszej opinii. Dlatego pragniemy przytoczyć tu kilka cytatów z wypowiedzi innych cieszących się autorytetem osób, które podzielają ten sam pogląd.

Na mocy chrztu Chrystus udzielił chrześcijanom władzy wypędzania demonów. Jest to jasno wyrażone w Piśmie Świętym i potwierdzone w pismach Ojców Kościoła św. Tomasza z Akwinu, św. Alfonsa Liguori oraz w tradycjach prawa kanonicznego dotyczących egzorcyzmów prostych czy też „prywatnych”.

dr teologii Mary Healy
wykładowca Wyższego Seminarium Serca Jezusa w Detroit

Jednym z wymiarów modlitwy uwolnienia jest władza chrześcijanina nad złymi duchami.  Władza ta wypływa z sakramentów chrztu i bierzmowania udzielanych przez Kościół i obejmuje rozkazywanie złym duchom, czyli – jak naucza św. Alfons Liguori – „prywatny nakaz” (por. Theologia Moralis, Appendix de Adjuratione, 193.4). Nauczanie to ma swoje źródło w słowach Jezusa z Ewangelii wg św. Marka: „Tym, którzy uwierzą te znaki towarzyszyć będą: W moje imię złe duchy będą wyrzucać …” (Mk 16,17).

bp James D. Conley
ordynariusz diecezji Lincoln w stanie Nebraska

Wydawanie takiego nakazu przez osoby świeckie nie jest z natury niemoralne, co więcej jeśli czyni się to w sposób właściwy, jest cnotliwe. Teologowie moralni i kanoniści piszący po Soborze Trydenckim aż do Soboru Watykańskiego II określali tę praktykę jako „egzorcyzm prywatny”. Dokładne przyjrzenie się pismom tych autorów ujawnia niemal powszechne uznanie, że żadne kościelne przepisy prawa o charakterze pozytywnym nie zabraniają takiego działania. Jeśli obecne przepisy i instrukcje związane z egzorcyzmami czytać w kontekście tej tradycji, to uważam, że również dzisiaj żadne kościelne przepisy prawa pozytywnego nie zawierają kategorycznego zakazu takiego działania.

Radley S. Sjoquist
dr teologii moralnej

Mamy nadzieję, że głosy te przyczynią się do większego zrozumienia oraz pewności, że praktyki stosowane w posłudze modlitwy uwolnienia są zgodne z nauczaniem Magisterium i zostały dokładnie zbadane przez wielu uznanych teologów. Ponadto polecamy kilka źródeł naukowych, które mogą posłużyć do dalszego zgłębiania tego tematu:

Deliverance Ministry (2017). Locust Grove, VA: ICCRS.

Sjoquist, B.S. (2021) “The virtuous use of private exorcism by laypersons,” Antiphon: A Journal for Liturgical Renewal, 25(1), pp. 63–90. Available at: https://doi.org/10.1353/atp.2021.0003.

Grob, J. A Major Revision of the Discipline on Exorcism: A Comparative Study of the Liturgical Laws in the 1614 and 1998 Rites of Exorcism. Available at: http://hdl.handle.net/10393/29460.

Oprócz tych publikacji Encounter Ministries opracowało kilka filmów dotyczących posługi uwalniania, w których dr Mary Healy i o. Boniface Hicks odpowiadają na ważne pytania teologiczne – gorąco polecamy ich obejrzenie.

Oto niektóre z poruszanych w nich zagadnień:

  • Czy ludzie świeccy mają władzę „rozkazywania” lub wypędzania złych duchów?
  • Czy można wypędzić złe duchy z kogoś innego niż własny małżonek lub dziecko?
  • Czy ludzie świeccy są narażeni na odwet ze strony demonów?
  • Jaka jest różnica między egzorcyzmem a nakazaniem złym duchom, by odeszły?

Filmy w jęz. angielskim można obejrzeć tutaj: https://encounterministries.us/faq/ w kategorii „Deliverance”.

Tekst oryginalny artykułu można znaleźć tutaj: https://heartofthefather.com/blog/lay-adjuration/

O autorze

Matt Lozano
Matt jest dyrektorem ds. szkoleń w Heart of the Father Ministries. Jego pasją jest dzielenie się odmieniającą życie prawdą Słowa Bożego w jasny i praktyczny sposób. Matt ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i nauczaniu na całym świecie. Uzyskał tytuł licencjata historii na James Madison University, magistra zarządzania w edukacji na Villanova University oraz magistra teologii na Augustine Institute. Jest autorem książki pt. „Wolni do świętości” i współautorem książek pt. „Modlitwa uwolnienia. Podręcznik dla posługujących”  oraz „Serce Ojca. Jak odnaleźć dom w sercu Boga”. Matt pełni służbę u boku swojej wspaniałej żony Jennifer i są rodzicami pięciorga dzieci.