17-19.09.2021 Łódź

Forum Charyzmatyczne i spotkanie Przymierza Domów Miłosierdzia w Polsce z Nealem Lozano 

We wrześniu 2021 r. odbyło się w Łodzi kolejne Forum Charyzmatyczne z udziałem Janet i Neala Lozano, poświęcone modlitwie uwolnienia wg modelu 5 kluczy, które zgromadziło blisko 800 osób z całej Polski. Kolejny dzień po Forum dedykowany był spotkaniu z Domownikami, czyli członkami Przymierza Domów Miłosierdzia w Polsce “Serce Ojca”. 

Był to wyjątkowy czas Bożego działania, podczas którego Ojciec sam mówił do serc swoich dzieci, pozwalając nam być świadkami potężnego uwolnienia, jakie może stać się udziałem każdego, kto wezwie imienia Jezus.

AMDG