Matt Lozano, 16.02.2021

Czy modlitwa 5 kluczy jest katolicka?

Masz pytania dotyczące tego, jak modlitwa 5 kluczy wpisuje się w kontekst katolicki? Chętnie pomożemy ci na nie odpowiedzieć i wskażemy warte uwagi materiały do przestudiowania.

Poniżej znajduje się mój (Matta) artykuł „Czy modlitwa 5 kluczy jest katolicka?”

Listy polecające autorstwa wybitnych przedstawicieli Kościoła katolickiego

Artykuł Neala pt. Autorytet osoby świeckiej

Wywiad o. Bonifacego Hicka z biskupem Davidem G. O’Connellem

Wielu katolików pyta: „Czy modlitwa 5 kluczy jest katolicka?”. Zanim odpowiem, pytam zwykle: „To zależy od tego, co rozumiesz przez to pytanie”. Okazuje się bowiem, że za tak sformułowanym pytaniem stoją różnej natury wątpliwości. Pozwolę sobie wyjaśnić kilka z nich i przedstawić naszą odpowiedź na nie.

1.

Czy modlitwa 5 kluczy jest katolicka?

Innymi słowy: Czy ta posługa jest zgodna z nauczaniem magisterium Kościoła katolickiego?

Odpowiedź na to pytanie jest prosta: Tak. Modlitwa 5 kluczy opiera się na rzetelnej teologii, zasadach biblijnych i w żadnym aspekcie nie stoi w sprzeczności z nauczaniem Kościoła katolickiego. Na przestrzeni lat wielu katolickich teologów badało posługę modlitwy 5 kluczy w kontekście wierności magisterium Kościoła. Ich wnioski są jednoznaczne: tak, modlitwa 5 kluczy jest zgodna z tym nauczaniem.

Neal Lozano, autor książki Modlitwa uwolnienia i twórca modelu 5 kluczy, jest praktykującym katolikiem, wiernym nauczaniu magisterium Kościoła. Wielu pyta: „Dlaczego więc książka Modlitwa uwolnienia nie posiada imprimatur i nihil obstat?”.

Powodem jest to, że Modlitwa uwolnienia została napisana przed wielu laty z myślą o szerszym gronie odbiorców, czyli także o protestantach. Ponowne jej zredagowanie w celu uzyskania teologicznej precyzji niezbędnej do poddania jej procedurze wymaganej do uzyskania imprimatur mogłoby zmienić użyte w niej sformułowania w taki sposób, że stałaby się trudniej dostępna dla tego grona odbiorców.

Jako kontynuację Modlitwy uwolnienia Neal Lozano napisał książkę Przeciwstawiajcie się diabłu, adresowaną przede wszystkim do odbiorców katolickich. Omawia w niej model 5 kluczy i zasady, na których się on opiera. Książka ta posiada nihil obstat oraz imprimatur. Jest w niej wiele odniesień do nauczania Kościoła, historii Kościoła i katolickich teologów. Innym pomocnym opracowaniem jest książka Posługa uwalniania wydana przez Komisję Doktrynalną Międzynarodowych Służb Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej (ICCRS). Została ona zatwierdzona przez Kongregację Nauki Wiary, a przedmowę napisał kardynał Kevin Farrell. Książka ta przedstawia proces uwolnienia oparty na 5 krokach, które odzwierciedlają model modlitwy 5 kluczy. Każdy, kto chce zbadać zgodność modlitwy 5 kluczy z nauczaniem Kościoła katolickiego, powinien zapoznać się z tymi dwiema publikacjami.

2.

Czy modlitwa 5 kluczy jest katolicka?

Innymi słowy: Czy posługa 5 kluczy to idea protestancka?

Odpowiedź brzmi: „nie”, wymaga jednak pewnego wyjaśnienia. Posługa modlitwy uwolnienia wg modelu 5 kluczy została opracowana przez Neala Lozano, ale nie jest pierwszym w historii Kościoła modelem posługi uwalniania. Posługa ta od zawsze była częścią misji Kościoła, zapoczątkowaną przez Jezusa Chrystusa, apostołów i pierwszych chrześcijan. Nie jest więc formą modlitwy, którą wprowadzili protestanci.

W swoich pracach Neal Lozano powołuje się na doświadczenia osób, z których czerpał inspirację przy opracowywaniu modelu 5 kluczy. Niektórzy z nich są katolikami, inni protestantami. Nie oznacza to, że Neal przyjął nauki niezgodne z nauczaniem katolickim, ani że modlitwa 5 kluczy odzwierciedla określoną teologię czy praktykę protestancką. Nauczenie się czegoś od wierzącego protestanta nie oznacza stanie się mniej katolickim. Wielu protestantów praktykuje to, czego wyraźnie naucza wiara katolicka w sposób, który stanowi inspirację i zachętę (jak np. studiowanie Pisma Świętego), i wręcz należałoby ich w tym naśladować.

3.

Czy modlitwa 5 kluczy jest katolicka?

Innymi słowy: Czy jest to oficjalna posługa Kościoła katolickiego? Czy została zatwierdzona przez Watykan?

Nie, posługa modlitwy 5 kluczy nie została oficjalnie rozpoznana przez Watykan. Byłoby czymś bardzo niezwykłym, gdyby Watykan zatwierdził jakąkolwiek prywatną posługę, nie tylko modlitwę 5 kluczy. O ile nam wiadomo, nie istnieje procedura takiego zatwierdzenia. Decyzje dotyczące posługi są zazwyczaj podejmowane lokalnie przez biskupów, a nie przez Watykan.

Posługa modlitwą 5 kluczy jest istotną częścią nowej ewangelizacji, ponieważ dzięki tej prostej metodzie modlitwy opartej na Ewangelii pozwala nam pomagać innym w przekraczaniu duchowych przeszkód na drodze do głębszej relacji z Jezusem Chrystusem. Ten model posługi uwolnienia odzwierciedla moc naszego chrztu, który przenosi nas z ciemności do Królestwa Bożego. Może się ona stać bardzo owocnym narzędziem w rękach księży i osób zaangażowanych w pracę duszpasterską w parafii.

abp Charles Chaput
Archidiecezja Filadelfii

Posługa uwolnienia zyskała również aprobatę wielu innych biskupów katolickich (tutaj można znaleźć listy polecające). Zyskuje ona powszechną akceptację wśród duchowieństwa i teologów ze względu na rzetelnie opracowane nauczanie i podejście skoncentrowane na osobie.

4.

Czy modlitwa 5 kluczy jest katolicka?

Innymi słowy: Czy jest prowadzona przez katolików i skierowana wyłącznie do katolików?

Nie. Posługa modlitwy 5 kluczy została stworzona dla wszystkich naśladowców Jezusa Chrystusa,  a naszą misją jest wyposażenie każdego wierzącego w narzędzie, jakim jest owych 5 kluczy. Nasze konferencje odbywają się w środowiskach katolickich, ale także baptystycznych, metodystycznych, prezbiteriańskich, bezwyznaniowych i innych tradycjach chrześcijańskich. Nasze nauczanie koncentruje się na przemieniającej mocy Ewangelii Jezusa Chrystusa, na wierze, którą dzielą wszyscy chrześcijanie. Unikamy budowania przeszkód, które niepotrzebnie powstrzymywałyby innych przed doświadczaniem wolności, jaką przynosi Jezus. Neal Lozano i wielu naszych współpracowników to wierzący świeccy katolicy, ale w naszej posłudze dążymy do ekumenizmu. Nie oznacza to, że nasze nauczanie czy posługa są przez to mniej zgodne z wiarą katolicką. Jesteśmy natomiast przekonani, że nasza praca nad wykorzystaniem modlitwy 5 kluczy jako mostu do budowania większej jedności wśród chrześcijan i głoszenia zwycięstwa Jezusa Chrystusa jednym głosem jest istotnym zadaniem Kościoła katolickiego. W encyklice Evangelii Gaudium czytamy:

Jeśli się skoncentrujemy na łączących nas [wszystkich chrześcijan] przekonaniach i będziemy pamiętać o zasadzie hierarchii prawd, możemy zmierzać szybko w kierunku wspólnych form głoszenia przesłania, służby i świadectwa.

Evangelii Gaudium, 246

Wierzymy, że posługa modlitwy 5 kluczy jest jedną z tych „wspólnych form głoszenia” zbudowanych na „łączących nas przekonaniach”, które wielu wierzących może realizować razem. Gdy w jedności podejmujemy tę wspólną formę głoszenia, dajemy świadectwo o Jezusie. Jak mówi Evangelii Nuntiandi:

„(…) jedność między chrześcijanami jest nie tylko dowodem zaliczania nas do liczby Jego uczniów, ale także Jego posłania od Ojca, najmocniejszym argumentem wiary, dawanej chrześcijanom lub samemu Chrystusowi.”

Evangelii Nuntiandi, 77

Mam nadzieję, że mój tekst pomoże rozwiać wątpliwości tych, którzy pragną poznać źródła posługi 5 kluczy oraz jej miejsce w Kościele katolickim

Tekst oryginalny artykułu można znaleźć tutaj: https://heartofthefather.com/blog/catholic-faqs/

O autorze

Matt Lozano
Matt jest dyrektorem ds. szkoleń w Heart of the Father Ministries. Jego pasją jest dzielenie się odmieniającą życie prawdą Słowa Bożego w jasny i praktyczny sposób. Matt ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i nauczaniu na całym świecie. Uzyskał tytuł licencjata historii na James Madison University, magistra zarządzania w edukacji na Villanova University oraz magistra teologii na Augustine Institute. Jest autorem książki pt. „Wolni do świętości” i współautorem książek pt. „Modlitwa uwolnienia. Podręcznik dla posługujących”  oraz „Serce Ojca. Jak odnaleźć dom w sercu Boga”. Matt pełni służbę u boku swojej wspaniałej żony Jennifer i są rodzicami pięciorga dzieci.