UNBOUND IN CAMEROON

Konferencja 5 Kluczy w Kamerunie

Rachel Lozano dnia 18 sierpnia 2023 r.

W dniach 21-30 lipca Matt udał się do Kamerunu w Afryce Zachodniej wraz z Peterem Newburnem z Renewal Ministries i Miriam Wright, która uczestniczyła w wielu wyjazdach misyjnych wraz z HOFM, dzieląc się przesłaniem modlitwy 5 kluczy na całym świecie.

Poprowadzili oni Konferencję 5 Kluczy (Unbound Conference): „Wolność w Chrystusie”, a następnie trzydniowe szkolenie z posługi uwolnienia na poziomie podstawowym dla ponad 140 uczestników, w tym księży, sióstr zakonnych i świeckich liderów na zaproszenie ojca Jude’a Thaddeusa Langeha, który jest przełożonym zakonu Klaretynów.

czytaj dalej :

https://heartofthefather.com/blog/unbound-in-cameroon/

UNBOUND IN CAMEROON

Konferencja 5 Kluczy w Kamerunie

Rachel Lozano dnia 18 sierpnia 2023 r.

W dniach 21-30 lipca Matt udał się do Kamerunu w Afryce Zachodniej wraz z Peterem Newburnem z Renewal Ministries i Miriam Wright, która uczestniczyła w wielu wyjazdach misyjnych wraz z HOFM, dzieląc się przesłaniem modlitwy 5 kluczy na całym świecie.

Poprowadzili oni Konferencję 5 Kluczy (Unbound Conference): „Wolność w Chrystusie”, a następnie trzydniowe szkolenie z posługi uwolnienia na poziomie podstawowym dla ponad 140 uczestników, w tym księży, sióstr zakonnych i świeckich liderów na zaproszenie ojca Jude’a Thaddeusa Langeha, który jest przełożonym zakonu Klaretynów.

Konferencja została wyjątkowo dobrze przyjęta, m.in. ze względu na ogromny wysiłek włożony w przygotowanie uczestników przed konferencją. O. Jude podzielił się swoim świadectwem o tym, jak Miriam i Peter pomogli mu w bardzo trudnym momencie jego życia – kiedy został porwany i przez kilka dni torturowany przez zbrojną grupę partyzancką. Doświadczenie przebaczenia swoim oprawcom i uzdrowienie, którego doświadczył, pomogły mu wzrastać w relacji z Bogiem i ponownie powiedzieć „tak” swojemu powołaniu jako przełożonego zakonu. Wiele osób było poruszonych tym potężnym świadectwem o modlitwie 5 kluczy.


Kolejnym bardzo ważnym wydarzeniem było dla Matta wysłuchanie świadectwa s. Pascaline, która obejrzała prezentację o modlitwie 5 kluczy przed pandemią. Wiedząc, jak bardzo jej siostry potrzebują usłyszeć to przesłanie, nie mając jednak dostępu do zespołu prowadzącego modlitwę ani trenera, sama zaczęła się szkolić i dzielić tym, czego się nauczyła, ze swoimi siostrami zakonnymi. W ciągu ostatnich trzech lat przeprowadziła 8 rekolekcji o modlitwie 5 kluczy i służyła wielu osobom wraz z księdzem, który stał się entuzjastycznym zwolennikiem tego modelu po tym, jak sam doświadczył modlitwy 5 kluczy poprowadzonej przez s. Pascaline!

Dzięki hojności naszych partnerów mogliśmy podarować każdemu uczestnikowi podręcznik do formacji 5 kluczy i zeszyt ćwiczeń Freedom in Christ! O. Jude pilnie tłumaczy wiele z naszych materiałów na język francuski i przystępne wersje angielskie dla naszych afrykańskich braci i sióstr.

Uczestnicy konferencji reprezentowali zespoły posługujące ze wszystkich 14 diecezji w Kamerunie – wierzymy, że znaczenie tej podróży będzie miało wymiar wielopokoleniowy i powszechny. Uczestnicy wyjechali przygotowani do dzielenia się przesłaniem modlitwy uwolnienia i posługiwania innym wg modelu 5 kluczy.

Jedynym trudnym momentem dla Matta było to, że piątego dnia zachorował na malarię i przez cały dzień był wyłączony z udziału w konferencji. Miriam i Peter świetnie go zastąpili, a gospodarze zapewnili mu wspaniałą opiekę medyczną. Jesteśmy wdzięczni Bogu za to, że Matt szybko wyzdrowiał i teraz czuje się „w pełni zainicjowany” w afrykańskie doświadczenia!

W przyszłym tygodniu Matt uda się do Leon w Meksyku, aby poprowadzić Konferencję 5 Kluczy z naszym drogim przyjacielem Gilbertem Rodriguezem. Wydarzenie to będzie naszą pierwszą konferencją w Meksyku – jesteśmy bardzo podekscytowani.

PS. Mały montaż zdjęć/filmów z podróży można znaleźć tutaj : https://www.facebook.com/reel/1628243994340027