1.12. Czy małżonkowie mogą odbyć modlitwę razem?

Modlitwa 5 kluczy jest modlitwą indywidualną. Małżonkowie powinni odbyć modlitwę oddzielnie, podobnie jak ma to miejsce np. w sakramencie spowiedzi.

Bibliografia:

  1. Materiały formacyjne Przymierza Domów Miłosierdzia w Polsce

 

1.11. Czy można modlić się za dzieci wg modelu 5 kluczy?

Modelu 5 kluczy można używać w modlitwie z dziećmi, ale pod pewnymi warunkami. Najważniejszym kryterium jest wiek oraz dojrzałość emocjonalna i duchowa dziecka, oraz gotowość rodziców do współpracy w utrzymaniu owoców modlitwy.

Jeśli chodzi o młodsze dzieci, najlepszym rozwiązaniem jest odbycie modlitwy 5 kluczy przez rodziców. Pozwoli im to zidentyfikować obszary, w którymi zmagają się z problemami duchowymi we własnym życiu i zastanowić się, czy nie mają one wpływu także na pozostałych członków rodziny. Następnie mogą oni w autorytecie rodziców sami stanąć do walki o swoje dziecko, w zależności od jego wieku – bądź modląc się razem z nim przy pomocy uproszczonej formy modelu 5 kluczy, bądź też, jeżeli dziecko jest zbyt małe, modląc się za nie wstawienniczo przy wykorzystaniu tych samych zasad.

W przypadku dzieci w wieku nastoletnim i starszej młodzieży, gdy jest możliwość wyjaśnienia zasad walki duchowej i samodzielnego przygotowania do modlitwy (np. poprzez lekturę książki Modlitwa uwolnienia) można podjąć posługę 5 kluczy za zgodą i we współpracy z rodzicami, na mocy decyzji samego dziecka. Świadomość tego, na czym polega walka duchowa, może być ogromną pomocą w jego rozwoju duchowym i wzrastaniu w relacji z Chrystusem, a narzędzie, jakim jest model 5 kluczy, może stanowić doskonałe przygotowanie do rozeznawania i podejmowania odpowiedzialnych decyzji w dorosłym życiu.

Bibliografia:

Neal i Matthew Lozano, Modlitwa uwolnienia cz. 4 – Podręcznik dla posługujących, Wydawnictwo Ośrodka Odnowy w Duchu Świętym, Łódź 2014.

2.3. Czym są Domy Miłosierdzia?

Dom Miłosierdzia to miejsce stałej posługi modlitwą uwolnienia według modelu 5 kluczy, opracowanego i opisanego przez Neala Lozano w książce pt. Modlitwa uwolnienia. Wszystkie Domy Miłosierdzia zostały zatwierdzone przez lokalne władze kościelne oraz posiadają księdza pełniącego rolę opiekuna duchowego odpowiedzialnego za posługę Domu.

Strukturę Domu Miłosierdzia tworzy Moderacja, na którą składa się ksiądz odpowiedzialny oraz jedna lub więcej osób świeckich, oraz pozostali Domownicy, tj. osoby przygotowane i zatwierdzone do udziału w posłudze modlitwy uwolnienia wg 5 kluczy w roli prowadzących i/lub wstawienników za zgodą odpowiedzialnych/liderów ich wspólnot macierzystych.

W miarę potrzeb i możliwości Domy Miłosierdzia podejmują bieżącą współpracę z egzorcystą diecezjalnym oraz chrześcijańskimi terapeutami, psychologami i psychiatrami.

Adresy wszystkich Domów Miłosierdzia w Polsce można znaleźć na stronie dom.jezuici.pl.

Bibliografia:

  1. Materiały formacyjne i statutowe Przymierza Domów Miłosierdzia w Polsce

1.4. Gdzie prowadzona jest modlitwa 5 kluczy?

Z modelu modlitwy 5 kluczy korzysta wiele wspólnot w całej Polsce i na świecie, czasami na zasadzie doraźnej, a czasami w formie stałej posługi. Natomiast miejscami dedykowanymi wyłącznie do tej posługi w Polsce są Domy Miłosierdzia. Adresy wszystkich Domów Miłosierdzia w Polsce można znaleźć na stronie dom.jezuici.pl.

Należą one do Przymierza Domów Miłosierdzia “Serce Ojca”, którego zadaniem jest troska o to, by posługa uwolnienia była podejmowana przez osoby odpowiednio do tego przygotowane, oraz dbałość o prawidłowe i jednolite stosowanie modelu 5 kluczy zgodnie z wytycznymi Komisji Doktrynalnej Międzynarodowych Służb Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej (ICCRS) opracowanymi na podstawie wskazówek otrzymanych od Kongregacji Nauki Wiary w Watykanie.

Na świecie modlitwa 5 kluczy prowadzona jest przez miejsca posługi należące do sieci Unbound Network stworzonej przez Heart of the Father Ministries, diakonię założoną przez Neala Lozano i dedykowaną do posługi uwolnienia.

Unbound Network obejmuje obecnie miejsca posługi w Anglii, Bośni i Hercegowinie, Chorwacji, Ghanie, Irlandii, Kanadzie, Polsce, Szkocji, Tanzanii, Ugandzie, USA oraz we Włoszech. Wszystkie adresy można znaleźć na stronie heartofthefather.com

Bibliografia:

  1. Materiały formacyjne i statutowe Przymierza Domów Miłosierdzia w Polsce
  2. https://www.heartofthefather.com/prayer/find-a-prayer-team/

1.14. Jakie zasady poufności obowiązują przy modlitwie 5 kluczy?

Modlitwa 5 kluczy jest objęta całkowitą tajemnicą. Jako wspólnota Domu Miłosierdzia modlimy się za wszystkich, którym posługiwaliśmy, nigdy jednak nie dzielimy się szczegółami z tego, co działo się na modlitwie, także w ramach zespołu, który ją prowadził.

W trakcie prowadzonych przez nas szkoleń i warsztatów mówimy ogólnie o tym, z jakimi rodzajami problemów przychodzą osoby proszące o modlitwę, służy to jednak wyłącznie rozpoznawaniu strategii nieprzyjaciela i nigdy nie obejmuje żadnych danych osobowych pozwalających na identyfikację konkretnych osób.

Jeśli jednak sam zechcesz, możesz opowiedzieć swoją historię, składając świadectwo – wówczas za Twoją zgodą możemy zamieścić je na naszej stronie internetowej i odwoływać się do niego jako przykładu uwolnienia.

Wszelkie Twoje dane osobowe, które podajesz podczas zapisu na modlitwę (imię i nazwisko, e- mail, numer kontaktowy, informacje dodatkowe – są objęte przepisami RODO i całkowicie poufne, co oznacza, że na Twoją prośbę zostaną usunięte z naszego systemu.

1.10. Jak utrzymać owoce modlitwy 5 kluczy?

Po modlitwie 5 kluczy warto pozostać w ciszy i kontemplacji tego, co Bóg uczynił w Twoim życiu. Możesz rozważać to wracając do domu, a po modlitwie, jeśli masz taką możliwość – wstąpić do kościoła, by oddać Mu chwałę. Proś Go o błogosławieństwo na kolejne dni, aby dał Ci odczuć swoją Miłość, aby bronił Cię przed zakusami złego.

Daj sobie czas na przyjrzenie się owocom modlitwy. Nie wszystko dzieje się od razu, szczególnie, jeżeli trwałeś w jakimś zwiedzeniu lub zniewoleniu przez wiele lat. Często potrzeba zmiany myślenia i zastąpienia starych nawyków nowymi, a to wymaga czasu i codziennego wysiłku.

Modlitwa 5 kluczy stanowi doskonałe narzędzie do samodzielnej walki duchowej, z którego można korzystać na co dzień, np. w ramach wieczornego rachunku sumienia, aby na bieżąco reagować na trudne sytuacje, jakie spotykają nas w życiu i nie pozwolić szatanowi wykorzystać ich przeciwko nam. Po modlitwie dostaniesz od prowadzącego skrót modelu 5 kluczy, który pomoże Ci w codziennym stosowaniu klucza wiary, przebaczenia, wyrzeczenia się złych duchów, złamania ich mocy i przyjęcia błogosławieństwa Ojca.

Bardzo ważne jest to, żebyś w tej walce duchowej nie pozostał sam. Jeśli należysz do jakiejś wspólnoty – kontynuuj swój rozwój duchowy, jeśli nie proś Boga aby wskazał Ci odpowiednią dla Ciebie grupę dojrzałych chrześcijan, którzy będą stanowić dla Ciebie wsparcie.

Staraj się często przystępować do spowiedzi i Komunii Świętej. Trwaj w łasce uświęcającej,  szukaj Boga i pogłębiaj z Nim relację przez osobistą modlitwę, adorację Najświętszego Sakramentu, udział w rekolekcjach, odpowiednie lektury, czy słuchanie katechez i nauczań, które można znaleźć w Internecie.

Jeśli podczas modlitwy otrzymałeś konkretne wskazówki (np. zachętę do pójścia na terapię lub podjęcia innego programu rozwojowego, odbycia rozmowy ze  spowiednikiem czy kierownikiem duchowym) – rozważ je, przemódl i zrealizuj

Możesz także złożyć świadectwo uwolnienia, które za Twoją zgodą zamieścimy na naszej stronie internetowej, by niosło nadzieję innym.

1.7. Jak przebiega i ile trwa modlitwa 5 kluczy?

Cała sesja 5 kluczy rozpoczyna się od modlitwy do Ducha Świętego, z prośbą o Jego prowadzenie oraz o wydobycie na jaw wszystkiego, co dotąd pozostawało w ciemności. Następny krok to rozmowa wstępna, w trakcie której osoba prosząca o modlitwę wraz z zespołem starają się rozeznać, z jakimi problemami mają do czynienia, a następnie wspólnie ustalić strategię poradzenia sobie z nimi, wykorzystując do tego narzędzie, jakim jest pięć kluczy do wolności. Stanowią one uporządkowaną drogę do celu, dlatego zwykle są używane w tej samej kolejności, choć w razie potrzeby mogą zostać dostosowane do konkretnej sytuacji.

W trakcie samej modlitwy osoba prowadząca podsuwa lub proponuje konkretne słowa, które osoba prosząca o modlitwę wypowiada sama, na mocy własnej decyzji, a zatem także w formie, jaką uznaje za właściwą i odzwierciedlającą tę decyzję.

Są to kolejno: słowa wyznania, do kogo chce należeć i komu chce służyć, a więc kogo uznaje za swojego Pana, a komu odmawia prawa do swojego życia i z kim zrywa współpracę (klucz 1). Na tym fundamencie budowana będzie następnie cała dalsza modlitwa – przebaczenia w Imię Jezusa tym, którzy wobec niej zawinili (klucz 2), wyrzeczenia się w Jego Imię wszelkich złych duchów, ich kłamstw i zwodzenia (klucz 3), złamania ich mocy w Imię Jezusa (klucz 4), oraz przyjęcia błogosławieństwa Ojca nad swoją tożsamością i przeznaczeniem (klucz 5). Dokładny opis poszczególnych kluczy można znaleźć w odpowiedzi na pytanie 1.1. 

Na zakończenie zespół przekazuje słowa zachęty i wskazówki dotyczące utrzymania odzyskanej wolności. Cała sesja 5 kluczy razem z wywiadem wstępnym trwa około 1,5 – 2 godziny. Nie jest to więc typowa modlitwa wstawiennicza, dlatego należy wcześniej umówić się na indywidualną modlitwę i samodzielnie do niej przygotować.

1.3. Kto potrzebuje modlitwy 5 kluczy?

Modlitwa 5 kluczy jest dla tych, którzy:

pomimo spowiedzi wciąż wracają do pewnych grzechów, mając poczucie bezsilności, zniewolenia przez dany grzech,

 nie potrafią poradzić sobie z lękami, smutkiem, przygnębieniem, apatią i innymi trudnymi stanami emocjonalnymi,

 mają problemy w relacjach z innymi, zmagają się z niskim poczuciem wartości, nie potrafią przebaczyć i zapomnieć o różnych zranieniach, noszą w sobie gorycz i urazy,

 zmagają się z nałogami, uzależnieniami (np. od alkoholu, zakupów, narkotyków, używek, gier komputerowych, hazardu, mediów społecznościowych, pornografii) i różnymi zniewoleniami, chorobami (np. bulimią, anoreksją, bezsennością, nerwicą), natręctwami,

 mają poczucie nieprzystosowania, bezsensowności życia, beznadziei, łącznie z myślami czy próbami samobójczymi,

 mają jakiekolwiek poczucie zmagania, pomimo podejmowania prób uporządkowania danego obszaru czy poradzenia sobie z nim,

 pragną uporządkować swoje życie w oparciu o stanięcie w prawdzie wobec Chrystusa, by prosić Go o wybaczenie, uwolnienie i błogosławieństwo.

 

Modlitwa 5 kluczy może być dobrym przygotowaniem do spowiedzi, odbywanej po raz pierwszy po wielu latach lub spowiedzi generalnej, może być też zamknięciem terapii, lub innego procesu rozwojowego (np. uczestnictwa w rocznym programie 12 kroków). Bardzo często jest ona początkiem głębokiego nawrócenia i odnowienia relacji z Bogiem.

2.2. Kto wprowadził modlitwę 5 kluczy w Polsce?

Początki posługi uwolnienia wg modelu 5 kluczy w Polsce (i na świecie) związane są z przyjazdem Neala Lozano do Polski w 1994 r. na zaproszenie dr Andrzeja Sionka, bliskiego współpracownika ks. Franciszka Blachnickiego i założyciela stowarzyszenia En Christo, twórcy pierwszej w Polsce Szkoły Ewangelizacji i Życia Chrześcijańskiego. W kolejnych latach Neal Lozano przyjeżdżał również na Słowację, Ukrainę i Łotwę, dzieląc się swoim doświadczeniem jako wykładowca podczas konferencji i wyjazdów misyjnych.

W roku 2003 w USA ukazała się książka pt. Unbound. A Practical Guide to Deliverance, w której Neal Lozano opisał swoje wówczas ponad 30-letnie doświadczenie posługi uwalniania oraz opracowany przez siebie model modlitwy wg 5 kluczy. W języku polskim książka ta wydana została pt. Modlitwa uwolnienia w roku 2009 staraniem oo. Jezuitów przez Wydawnictwo Ośrodka Odnowy w Duchu Świętym w Łodzi.

Dzięki ogólnopolskim konferencjom z udziałem Neala Lozano zorganizowanym przez Ośrodek Odnowy w roku 2010 w Łodzi oraz w 2012 w Łodzi, Kartuzach, Opolu i Tarnowie, a także weekendowym warsztatom prowadzonym w kolejnych latach przez o. Remigiusza Recława SJ wraz ze wspólnotą Mocnych w Duchu, powstały pierwsze miejsca posługi modlitwą uwolnienia wg modelu 5 kluczy, które następnie przyjęły nazwę Domów Miłosierdzia.

Jednocześnie inicjatywy tworzenia nowych Domów podejmował powstały w roku 2012 Dom Miłosierdzia w Józefowie we współpracy z dwoma Domami warszawskimi (Mokotów i Białołęka), które wspólnie organizowały Konferencje i Kursy 5 Kluczy oraz wyjazdowe warsztaty mające na celu formację i przygotowanie nowych posługujących.

W roku 2017 ukazały się wytyczne Komisji Doktrynalnej Międzynarodowych Służb Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym (ICCRS) dotyczące posługi uwalniania, do których opracowania Neal Lozano został zaproszony jako jeden z konsultantów. Obecnie stanowią one formalną podstawę modelu modlitwy uwolnienia przyjętego jako obowiązujący w Domach Miłosierdzia w Polsce.

2.4 Czym jest “Serce Ojca” Przymierze Domów Miłosierdzia w Polsce?

Przymierze „Serce Ojca” jest inicjatywą jednoczącą Domy Miłosierdzia w Polsce, będące oficjalnymi miejscami posługi modlitwą uwolnienia wg modelu 5 kluczy.

Z uwagi na to, że Domy Miłosierdzia zobowiązują się do prowadzenia modlitwy uwolnienia wyłącznie według modelu 5 kluczy, celem Przymierza jest dbałość o zapewnienie spójności tej posługi w całej Polsce oraz o odpowiedzialną, indywidualną formację osób, które ją podejmują.

Do Przymierza należą wszystkie Domy Miłosierdzia tworzące oficjalną sieć miejsc posługi modlitwą uwolnienia wg 5 kluczy. Pozostają one w posłuszeństwie wobec lokalnych władz kościelnych (ordynariusza miejsca, proboszcza parafii, księdza odpowiedzialnego za Dom Miłosierdzia), a także wobec swojej Moderacji stanowiącej grono odpowiedzialnych za posługę Domu.