1.9. Czy modlitwa 5 kluczy jest egzorcyzmem?

Modlitwa 5 kluczy nie stanowi egzorcyzmu rozumianego jako egzorcyzm uroczysty (zwany także wielkim), polegający na „wypędzeniu złych duchów z osoby opętanej na mocy duchowej władzy Jezusa powierzonej Jego Kościołowi, sprawowany tylko przez biskupa lub wyznaczonego przez niego kapłana, z wykorzystaniem liturgicznego obrzędu egzorcyzmu.” (ICCRS, 26). Egzorcyzm wielki ma na celu „wypędzenie złych duchów lub uwolnienie od ich demonicznego wpływu” (KKK, 1672; zob. także Kodeks Prawa Kanonicznego, 1172.)

Modlitwa uwolnienia wg modelu 5 kluczy może natomiast być rozumiana jako egzorcyzm zwykły, który jest praktyką obecną w Kościele od początku jego istnienia, stanowiącą część walki duchowej towarzyszącej przejściu z królestwa ciemności do królestwa umiłowanego Syna (por. Kol 1,13). Posługa taka może być sprawowana „przez osoby świeckie, jak i kapłanów, i nie wymaga określonego zestawu modlitw czy obrzędu liturgicznego Kościoła.” (ICCRS, 27).

Modlitwa uwolnienia ma na celu niesienie pomocy osobom, które cierpią z powodu różnorakich form działania złych duchów, od natrętnego kuszenia, przez zwodzenie i kłamstwa, różne postacie dręczenia i zniewolenia. Dąży ona do tego, aby nie dopuścić w człowieku do stanu skrajnego zwanego opętaniem, w którym potrzebna byłaby pomoc egzorcysty.

O ile w egzorcyzmie największy ciężar i trud walki o uwolnienie spoczywa na odprawiającym rytuał kapłanie, o tyle w posłudze uwolnienia wg 5 kluczy niemal cała odpowiedzialność spoczywa na osobie, za którą odbywa się modlitwa. To bowiem ona sama wypowiada słowa wyznania wiary w Jezusa Chrystusa, przebaczenia osobom, które wobec niej zawiniły, oraz wyrzeczenia się zła i działania szatana w jej życiu. To także do niej należy później utrzymanie wolności odzyskanej w Imię Jezusa.

Tak rozumiana posługa uwalniania stanowi zatem element ewangelizacji, której celem jest ukazanie realnej mocy Imienia Jezusa Chrystusa i Jego zwycięstwa nad „księciem ciemności” w przełożeniu na konkretne okoliczności życia danej osoby. Stanowi ona także przypomnienie „od dawna zapomnianego elementu katolickiej Tradycji, że życie chrześcijanina obejmuje walkę duchową, a uwalnianie od złych duchów jest elementem misji powierzonej przez Chrystusa Kościołowi” (ICCRS, 22).

Więcej na temat modlitwy nakazu w posłudze świeckich można przeczytać tutaj:
https://modlitwa5kluczy.pl/modlitwa-nakazu-w-posludze-swieckich/ 

Bibliografia:

  1. Komisja Doktrynalna ICCRS, Posługa uwalniania, Wyd. Bernardinum, Pelplin 2018.
  2. Katechizm Kościoła Katolickiego (KKK).
  3. Kodeks Prawa Kanonicznego (KPK).