1.2. Czy modlitwa 5 kluczy została zatwierdzona w Kościele Katolickim?​

 

Posługa Neala Lozano w Kościele Katolickim została zatwierdzona błogosławieństwem abp. Charlesa J. Chaputa, OFMCap, Arcybiskupa Filadelfii, któremu jako ordynariuszowi miejsca bezpośrednio podlega posługa modlitwy uwolnienia prowadzona przez założoną przez Neala diakonię Heart of the Father Ministries, oraz o. Petera F. Ryana SJ, Dyrektora Sekretariatu Doktryny Konferencji Episkopatu Stanów Zjednoczonych.

Model 5 kluczy został także zatwierdzony i zyskał aprobatę abp. Williama E. Lori’ego, Arcybiskupa Baltimore, abp. Andrew H. Cozzensa, Arcybiskupa Pomocniczego Archidiecezji Saint Paul i Minneapolis, bp. Davida o’Connella, Biskupa Pomocniczego Los Angeles, bp. Scotta McCaiga, Biskupa Wojskowego Ordynariatu Kanady, bp. Christiana Riesbecka, Biskupa Pomocniczego Ottawy, o. Johna Horna SJ, Rektora Seminarium Kenrick-Glennon, oraz wielu innych przedstawicieli hierarchii kościelnej (dokumenty oraz pisma uwierzytelniające i zatwierdzające posługę 5 kluczy w Kościele Katolickim można znaleźć na stronie:
https://www.heartofthefather.com/about-us/endorsements/).

W Polsce posługa ta została wprowadzona na szeroką skalę przez oo. Jezuitów z Ośrodka Odnowy w Duchu Świętym w Łodzi, których staraniem ukazała się książka pt. Modlitwa uwolnienia oraz pozostałe książki i podręczniki dotyczące tej posługi autorstwa Neala Lozano.  Książka posiada klauzulę Nihil obstat, która potwierdza, że nie zawiera ona błędów teologicznych, a została wydana za pozwoleniem Przełożonego Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego – o. Dariusza Kowalczyka SJ.

Podobnie też książka Neala Lozano pt. Przeciwstawiajcie się diabłu. Katolickie spojrzenie na modlitwę uwolnienia, która dokładnie i szczegółowo omawia model 5 kluczy z uzasadnieniem pastoralno-teologicznym, posiada w oryginale (ang. Resisting the Devil. A Catholic Perspective on Deliverance) klauzule Imprimatur oraz Nihil Obstat.

W roku 2017 w Watykanie ukazał się dokument Komisji Doktrynalnej ICCRS (Międzynarodowych Służb Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym) pt. Posługa uwalniania, do którego przedmowę napisał Kard. Kevin Farell, Prefekt Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia. Dokument ten, powstały w oparciu o wskazówki przekazane ICCRS przez Kongregację Nauki Wiary, zawiera oficjalne stanowisko Kościoła Katolickiego na temat posługi uwalniania prowadzonej przez osoby świeckie, opracowane w wyniku kolokwium, które odbyło się w Rzymie w 2014 r. z udziałem wielu teologów oraz osób zaangażowanych w tę posługę na całym świecie. Z uwagi na swoje bogate doświadczenie w posłudze uwalniania, jednym z konsultantów przy opracowaniu tego dokumentu był Neal Lozano.

Dokument ten, opisując posługę uwalniania jako „kwestię niecierpiącą zwłoki dla współczesnego Kościoła” oraz „owoc duchowej odnowy Kościoła” i „odpowiedź na naglące potrzeby współczesnego społeczeństwa”, przedstawia wytyczne dla osób posługujących i opisuje wymagane elementy modlitwy uwolnienia. Przywołany w nim (s. 106) model 5 kluczy opracowany przez Neala Lozano jest modelem kompletnym, który spełnia wszystkie wymogi Komisji Doktrynalnej ICCRS, dlatego może być w sposób odpowiedzialny stosowany przez odpowiednio przygotowane osoby świeckie, które pragną nieść pomoc innym w odzyskaniu wolności w Jezusie Chrystusie.

Zobacz też artykuł Matta Lozano „Czy modlitwa 5 kluczy jest katolicka” w zakładce Blog HOFM:
https://modlitwa5kluczy.pl/czy-modlitwa-5-kluczy-jest-katolicka/

Bibliografia:

  1. https://www.heartofthefather.com/about-us/endorsements/
  2. Komisja Doktrynalna ICCRS, Posługa uwalniania, Wyd. Bernardinum, Pelplin 2018.