2.4 Czym jest “Serce Ojca” Przymierze Domów Miłosierdzia w Polsce?

Przymierze „Serce Ojca” jest inicjatywą jednoczącą Domy Miłosierdzia w Polsce, będące oficjalnymi miejscami posługi modlitwą uwolnienia wg modelu 5 kluczy.

Z uwagi na to, że Domy Miłosierdzia zobowiązują się do prowadzenia modlitwy uwolnienia wyłącznie według modelu 5 kluczy, celem Przymierza jest dbałość o zapewnienie spójności tej posługi w całej Polsce oraz o odpowiedzialną, indywidualną formację osób, które ją podejmują.

Do Przymierza należą wszystkie Domy Miłosierdzia tworzące oficjalną sieć miejsc posługi modlitwą uwolnienia wg 5 kluczy. Pozostają one w posłuszeństwie wobec lokalnych władz kościelnych (ordynariusza miejsca, proboszcza parafii, księdza odpowiedzialnego za Dom Miłosierdzia), a także wobec swojej Moderacji stanowiącej grono odpowiedzialnych za posługę Domu.