2.3. Czym są Domy Miłosierdzia?

Dom Miłosierdzia to miejsce stałej posługi modlitwą uwolnienia według modelu 5 kluczy, opracowanego i opisanego przez Neala Lozano w książce pt. Modlitwa uwolnienia. Wszystkie Domy Miłosierdzia zostały zatwierdzone przez lokalne władze kościelne oraz posiadają księdza pełniącego rolę opiekuna duchowego odpowiedzialnego za posługę Domu.

Strukturę Domu Miłosierdzia tworzy Moderacja, na którą składa się ksiądz odpowiedzialny oraz jedna lub więcej osób świeckich, oraz pozostali Domownicy, tj. osoby przygotowane i zatwierdzone do udziału w posłudze modlitwy uwolnienia wg 5 kluczy w roli prowadzących i/lub wstawienników za zgodą odpowiedzialnych/liderów ich wspólnot macierzystych.

W miarę potrzeb i możliwości Domy Miłosierdzia podejmują bieżącą współpracę z egzorcystą diecezjalnym oraz chrześcijańskimi terapeutami, psychologami i psychiatrami.

Adresy wszystkich Domów Miłosierdzia w Polsce można znaleźć na stronie dom.jezuici.pl.

Bibliografia:

  1. Materiały formacyjne i statutowe Przymierza Domów Miłosierdzia w Polsce