2.2. Kto wprowadził modlitwę 5 kluczy w Polsce?

Początki posługi uwolnienia wg modelu 5 kluczy w Polsce (i na świecie) związane są z przyjazdem Neala Lozano do Polski w 1994 r. na zaproszenie dr Andrzeja Sionka, bliskiego współpracownika ks. Franciszka Blachnickiego i założyciela stowarzyszenia En Christo, twórcy pierwszej w Polsce Szkoły Ewangelizacji i Życia Chrześcijańskiego. W kolejnych latach Neal Lozano przyjeżdżał również na Słowację, Ukrainę i Łotwę, dzieląc się swoim doświadczeniem jako wykładowca podczas konferencji i wyjazdów misyjnych.

W roku 2003 w USA ukazała się książka pt. Unbound. A Practical Guide to Deliverance, w której Neal Lozano opisał swoje wówczas ponad 30-letnie doświadczenie posługi uwalniania oraz opracowany przez siebie model modlitwy wg 5 kluczy. W języku polskim książka ta wydana została pt. Modlitwa uwolnienia w roku 2009 staraniem oo. Jezuitów przez Wydawnictwo Ośrodka Odnowy w Duchu Świętym w Łodzi.

Dzięki ogólnopolskim konferencjom z udziałem Neala Lozano zorganizowanym przez Ośrodek Odnowy w roku 2010 w Łodzi oraz w 2012 w Łodzi, Kartuzach, Opolu i Tarnowie, a także weekendowym warsztatom prowadzonym w kolejnych latach przez o. Remigiusza Recława SJ wraz ze wspólnotą Mocnych w Duchu, powstały pierwsze miejsca posługi modlitwą uwolnienia wg modelu 5 kluczy, które następnie przyjęły nazwę Domów Miłosierdzia.

Jednocześnie inicjatywy tworzenia nowych Domów podejmował powstały w roku 2012 Dom Miłosierdzia w Józefowie we współpracy z dwoma Domami warszawskimi (Mokotów i Białołęka), które wspólnie organizowały Konferencje i Kursy 5 Kluczy oraz wyjazdowe warsztaty mające na celu formację i przygotowanie nowych posługujących.

W roku 2017 ukazały się wytyczne Komisji Doktrynalnej Międzynarodowych Służb Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym (ICCRS) dotyczące posługi uwalniania, do których opracowania Neal Lozano został zaproszony jako jeden z konsultantów. Obecnie stanowią one formalną podstawę modelu modlitwy uwolnienia przyjętego jako obowiązujący w Domach Miłosierdzia w Polsce.