1.8. Czy podczas modlitwy 5 kluczy musi być obecny ksiądz?

Modlitwa uwolnienia według modelu 5 kluczy została opracowana dla osób świeckich. Kapłan może, ale nie musi być członkiem zespołu. Pismo Święte oraz tradycja katolicka zawsze uznawały, że uwolnienie może być praktykowane tak przez osoby świeckie, jak i kapłanów (por. Komisja Doktrynalna ICCRS, Posługa uwalniania, s. 106). Osoby świeckie posługujące w Domu Miłosierdzia są starannie przygotowane i zatwierdzone do prowadzenia i wstawiennictwa w trakcie modlitwy uwolnienia.

Posługa świeckich jest udziałem w powszechnym kapłaństwie wiernych, włączonych do wspólnoty Kościoła poprzez chrzest i bierzmowanie. Mówi o tym Katechizm Kościoła Katolickiego:

KKK 1546: Chrystus, Arcykapłan i jedyny Pośrednik, uczynił Kościół „królestwem – kapłanami dla Boga i Ojca swojego” (Ap 1, 6) (por. Ap 5, 9-10; 1 P 2, 5. 9). Cała wspólnota wierzących jako taka jest kapłańska. Wierni wykonują swoje kapłaństwo, wynikające ze chrztu, przez udział w posłaniu Chrystusa Kapłana, Proroka i Króla, każdy zgodnie z własnym powołaniem. Przez sakramenty chrztu i bierzmowania wierni „poświęcani są… jako… święte kapłaństwo” (Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 10).

KKK 1591: Cały Kościół jest ludem kapłańskim. Przez chrzest wszyscy wierni uczestniczą w kapłaństwie Chrystusa. Uczestnictwo to jest nazywane „wspólnym kapłaństwem wiernych”. U jego podstaw i dla służenia mu istnieje inne uczestnictwo w posłaniu Chrystusa, przekazywane przez sakrament święceń, którego misją jest pełnienie służby we wspólnocie, w imieniu i w osobie Chrystusa-Głowy.

Zobacz też artykuł Neala Lozano „Autorytet osoby świeckiej” w zakładce Blog HOFM:
https://modlitwa5kluczy.pl/autorytet-osoby-swieckiej/

Bibliografia:

  1. Katechizm Kościoła Katolickiego (KKK)
  2. Komisja Doktrynalna ICCRS, Posługa uwalniania, Wyd. Bernardinum, Pelplin 2018
  3. Neal i Matthew Lozano, Modlitwa uwolnienia cz. 4 – Podręcznik dla posługujących, Wydawnictwo Ośrodka Odnowy w Duchu Świętym, Łódź 2014