1.5. Jak przygotować się do modlitwy 5 kluczy?

Przed przystąpieniem do modlitwy 5 kluczy warto rozeznać, czy to jest właściwy czas na takie spotkanie z Bogiem, zadając sobie kilka pytań:

  • Dlaczego chcę skorzystać z tej modlitwy?
  • Co mną kieruje (autentyczna potrzeba czy ciekawość?)
  • Czy wyczerpałem/am już dostępne mi źródła, które przynoszą uwolnienie (szczera spowiedź, rozmowa z kierownikiem duchowym, pełny udział we Mszy Świętej, modlitwa wstawiennicza)?
  • Od czego chcę zostać uwolniony?

Modlitwa 5 kluczy nie jest typową modlitwą wstawienniczą, do której można przystąpić pod wpływem chwili. Aby była owocna, należy solidnie się do niej przygotować. Warto w tym celu przeczytać książkę Modlitwa uwolnienia cz. 1, traktując czas spędzony z książką jak osobiste rekolekcje, prosząc Boga, by pozwolił nam poznać prawdę o sobie i przyjrzeć historii naszego życia. Podczas lektury warto robić notatki, zapisując to, co w jej treści nas porusza i zwraca naszą uwagę, a także wszelkie przemyślenia, pytania czy wnioski. Notatki mogą się też przydać podczas rozmowy wstępnej poprzedzającej modlitwę 5 kluczy, ponieważ zdarza się, że od momentu przeczytania książki do wyznaczenia terminu modlitwy mija dłuższy czas.

Dobrym przygotowaniem do modlitwy 5 kluczy może też być udział w dłuższej terapii chrześcijańskiej, po której zakończeniu możemy stanąć przed Chrystusem z prośbą o uwolnienie konkretnych naszych mechanizmów działania czy zniewoleń, w których czujemy się bezsilni. Może to być indywidualna terapia, ale także udział w 12 krokach, czy innych spotkaniach, na których odkrywamy prawdę o sobie.

Warto również przeczytać świadectwa osób, które już uczestniczyły w modlitwie uwolnienia, starając się odnaleźć w ich historiach tematy czy problemy, z którymi się identyfikujemy. Można je znaleźć np. na stronie dom.jezuici.pl, a także oglądając film „Droga do wolności”.

Bezpośrednio przed modlitwą 5 kluczy dobrze jest znaleźć czas na odbycie spowiedzi (choć nie jest to warunek konieczny), i/lub udział we Mszy świętej, lub choćby na krótką, szczerą modlitwę. Warto zaplanować ten dzień w taki sposób, by móc dobrze skupić się podczas modlitwy 5 kluczy, pamiętając, że indywidualna sesja modlitwy stanowi mini-warsztat samodzielnego posługiwania się tym narzędziem w dalszej drodze rozwoju duchowego i utrzymania owoców modlitwy.

Nade wszystko zaś trzeba uświadomić sobie, że modlitwa 5 kluczy to nie szybka recepta na nasze problemy, po odbyciu której będziemy mogli dalej żyć po swojemu. Jest to narzędzie pomocne w głębokim nawróceniu, stanięciu w prawdzie i odwróceniu się od logiki królestwa ciemności, by zwrócić ku „królestwu umiłowanego Syna” (por. Kol 1,13). Jego celem jest zatem metanoia – przemiana myślenia, za którą idzie trwała przemiana naszego sposobu postępowania.

Bibliografia:

  1. Materiały formacyjne Przymierza Domów Miłosierdzia w Polsce.