1.17. Czy modlitwę 5 kluczy można odbyć w trakcie terapii lub leczenia psychiatrycznego?

Zasadniczo modlitwa 5 kluczy przeznaczona jest dla każdego. Natomiast czasem warto przełożyć ją na później w imię podstawowej zasady związanej z niesieniem wszelkiego rodzaju pomocy – po pierwsze nie szkodzić. Każdy człowiek jest psychofizyczną i duchową całością, a modlitwa obejmuje całego człowieka. Poruszać może trudne emocje, dotykać trudnych życiowych wydarzeń, trudnych relacji itp.

Osoba, która przystępuje do modlitwy 5 kluczy, powinna być stabilna psychicznie, ponieważ udział w sesji wymaga jej aktywnego uczestnictwa. W razie wątpliwości co do tego, czy jest to dobry moment na podjęcie modlitwy uwolnienia, dobrze jest skonsultować się indywidualnie z psychologiem, psychiatrą lub psychoterapeutą, który zna specyfikę tej modlitwy i jest w profesjonalny sposób w stanie ocenić stan psychiczny osoby, która chce do niej przystąpić.

Jeżeli natomiast do modlitwy zgłasza się ktoś będący już w trakcie terapii lub leczenia psychiatrycznego, Dom Miłosierdzia prosi o wyrażenie zgody terapeutę lub lekarza prowadzącego.