1.16. Z ilu osób składa się zespół prowadzący modlitwę 5 kluczy?

Zespół składa się z dwóch odpowiednio przygotowanych osób – prowadzącego i wstawiennika. Niekiedy w ramach formacji do posługi 5 kluczy w modlitwie uczestniczy jeszcze jeden wstawiennik będący uczestnikiem kursu, za zgodą osoby, która prosi o modlitwę.

Osoba prowadząca modlitwę 5 kluczy zbiera wywiad wstępny, aby na jego podstawie uzgodnić z osobą, która prosi o modlitwę, strategię dalszego postępowania przy wykorzystaniu modelu 5 kluczy do wolności. Następnie we współpracy z nią prowadzi samą modlitwę, służąc wsparciem i porządkując jej przebieg. Natomiast rolą wstawiennika jest nieustanna modlitwa do Ducha Świętego o światło i prowadzenie.

Ze względu na komfort osoby, za którą odbywa się modlitwa, skład zespołu dobierany jest w taki sposób, aby w przypadku modlitwy za kobietę w zespole była przynajmniej jedna kobieta, a w przypadku modlitwy za mężczyznę – przynajmniej jeden mężczyzna.

W skład zespołu może, ale nie musi, wchodzić ksiądz – więcej na ten temat można znaleźć w odpowiedzi na pytanie 1.8 (link).

Bibliografia:

  1. Neal i Matthew Lozano, Modlitwa uwolnienia cz. 4 – Podręcznik dla posługujących, Wydawnictwo Ośrodka Odnowy w Duchu Świętym, Łódź 2014
  2. Materiały formacyjne Przymierza Domów Miłosierdzia w Polsce