1.15. Czym model 5 kluczy różni się od innych modeli modlitwy o uwolnienie?

Model 5 kluczy to uporządkowana droga do celu, jakim jest odzyskanie wolności w Chrystusie i przyjęcie błogosławieństwa Ojca. Opiera się on na biblijnych zasadach walki duchowej, które stosowane były w Kościele od samego początku jego istnienia.

Najważniejsza różnica pomiędzy modelem 5 kluczy a innymi modelami modlitwy o uwolnienie polega na tym, że jest on pozbawiony elementu konfrontacji, która mogłaby prowadzić do manifestacji złych duchów, dzięki temu, że to sama osoba, która dopuściła je do swojego życia i w jakiś sposób z nimi współpracowała, teraz wyrzeka się ich i zrywa tę współpracę w Imię Jezusa Chrystusa, odbierając im prawo do działania w jej życiu.

Indywidualna modlitwa 5 kluczy ma zatem na celu odkrycie strategii i taktyk szatana w życiu danej osoby, by znając swojego wroga mogła sprzeciwić się mu zgodnie ze słowami Pisma Świętego: „przeciwstawiajcie się diabłu, a ucieknie od was” (por. Jk 4,7). Po wyrzeczeniu się wszystkiego, co jest związane z logiką królestwa ciemności, można wówczas stanąć w prawdzie o sobie i swojej tożsamości, by przyjąć błogosławieństwo Ojca, które niesie najgłębsze uzdrowienie.

Model 5 kluczy może zatem być rozumiany jako forma ewangelizacji, czyli głoszenia Dobrej Nowiny o zwycięstwie Jezusa Chrystusa nad królestwem ciemności, poprzez przełożenie mocy Ewangelii na konkretne okoliczności życia danej osoby.

Jego celem jest nauczenie każdego chrześcijanina, jak korzystać z mocy, do której ma przystęp w Imieniu Jezusa Chrystusa dzięki sakramentowi chrztu, aby mógł w nie tylko utrzymać odzyskaną wolność, ale też rozszerzać odzyskane terytorium, zaprowadzając w swoim życiu i wokół siebie Królestwo Boże, zgodnie z biblijną zasadą, według której to Kościół Jezusa Chrystusa jest w natarciu, a „bramy piekielne go nie przemogą” (Mt 16,18).

Bibliografia:

  1. Neal Lozano, Modlitwa uwolnienia cz. 1, Wydawnictwo Ośrodka Odnowy w Duchu Świętym, Łódź 2009
  2. Neal i Matthew Lozano, Modlitwa uwolnienia cz. 4 – Podręcznik dla posługujących, Wydawnictwo Ośrodka Odnowy w Duchu Świętym, Łódź 2014
  3. Materiały formacyjne Przymierza Domów Miłosierdzia w Polsce