1.14. Jakie zasady poufności obowiązują przy modlitwie 5 kluczy?

Modlitwa 5 kluczy jest objęta całkowitą tajemnicą. Jako wspólnota Domu Miłosierdzia modlimy się za wszystkich, którym posługiwaliśmy, nigdy jednak nie dzielimy się szczegółami z tego, co działo się na modlitwie, także w ramach zespołu, który ją prowadził.

W trakcie prowadzonych przez nas szkoleń i warsztatów mówimy ogólnie o tym, z jakimi rodzajami problemów przychodzą osoby proszące o modlitwę, służy to jednak wyłącznie rozpoznawaniu strategii nieprzyjaciela i nigdy nie obejmuje żadnych danych osobowych pozwalających na identyfikację konkretnych osób.

Jeśli jednak sam zechcesz, możesz opowiedzieć swoją historię, składając świadectwo – wówczas za Twoją zgodą możemy zamieścić je na naszej stronie internetowej i odwoływać się do niego jako przykładu uwolnienia.

Wszelkie Twoje dane osobowe, które podajesz podczas zapisu na modlitwę (imię i nazwisko, e- mail, numer kontaktowy, informacje dodatkowe – są objęte przepisami RODO i całkowicie poufne, co oznacza, że na Twoją prośbę zostaną usunięte z naszego systemu.