1.13. Czy można odbyć modlitwę 5 kluczy więcej niż raz?

Uwolnienie nie jest jednorazowym wydarzeniem, ale procesem, podobnie jak cała droga nawrócenia. Dlatego po tym, jak uwolnione zostaną pewne obszary w życiu człowieka, mogą odsłonić się kolejne, głębsze pokłady, w których dotąd panowała ciemność – bądź też mogą zaistnieć nowe okoliczności, które wymagają przepracowania w świetle Ducha Świętego i z pomocą łaski.

Zatem możliwe jest przystąpienie do modlitwy 5 kluczy więcej niż raz, przy czym zasadniczo nie powinno to mieć miejsca wcześniej, niż po upływie pewnego dłuższego czasu (co najmniej kilku miesięcy), który pozwoli na przyjrzenie się owocom pierwszej modlitwy. Jest to także czas na przestawienie się w myśleniu i dotychczasowych schematach postępowania na nowe tory i ugruntowanie prawdy o własnej tożsamości w Jezusie Chrystusie.

Specyfika modelu 5 kluczy polega na tym, że główny ciężar odpowiedzialności za odzyskanie wolności spoczywa na osobie, która prosi o modlitwę – to ona podejmuje decyzje o poddaniu swojego życia Bogu i zerwaniu współpracy z nieprzyjacielem. Posługujący dążą do tego, aby osoba, której towarzyszą w modlitwie, nie przenosiła tej odpowiedzialności na nich, ale nabrała wiary we własne siły w walce duchowej prowadzonej w Imię Jezusa Chrystusa na mocy chrztu świętego.

Każda indywidualna sesja modlitwy 5 kluczy stanowi w pewnym sensie „mini-warsztat”, który uczy posługiwania się tym narzędziem walki duchowej w codziennym życiu wiary. Dlatego osoba, która odbyła modlitwę uwolnienia, może korzystać z tego modelu na bieżąco i w miarę potrzeby, zgodnie z zachętą z Listu św. Jakuba: „Bądźcie więc poddani Bogu, przeciwstawiajcie się natomiast diabłu, a ucieknie od was” (Jk 4,7), aby dzięki temu nie tylko utrzymać odzyskaną wolność, ale też zaprowadzać i rozszerzać w swoim życiu i wokół siebie terytorium Królestwa Bożego.

Bibliografia:

  1. Neal i Matthew Lozano, Modlitwa uwolnienia cz. 4 – Podręcznik dla posługujących, Wydawnictwo Ośrodka Odnowy w Duchu Świętym, Łódź 2014
  2. Neal Lozano, Modlitwa uwolnienia cz. 1, Wydawnictwo Ośrodka Odnowy w Duchu Świętym, Łódź 2009
  1. Materiały formacyjne Przymierza Domów Miłosierdzia w Polsce.