1.11. Czy można modlić się za dzieci wg modelu 5 kluczy?

Modelu 5 kluczy można używać w modlitwie z dziećmi, ale pod pewnymi warunkami. Najważniejszym kryterium jest wiek oraz dojrzałość emocjonalna i duchowa dziecka, oraz gotowość rodziców do współpracy w utrzymaniu owoców modlitwy.

Jeśli chodzi o młodsze dzieci, najlepszym rozwiązaniem jest odbycie modlitwy 5 kluczy przez rodziców. Pozwoli im to zidentyfikować obszary, w którymi zmagają się z problemami duchowymi we własnym życiu i zastanowić się, czy nie mają one wpływu także na pozostałych członków rodziny. Następnie mogą oni w autorytecie rodziców sami stanąć do walki o swoje dziecko, w zależności od jego wieku – bądź modląc się razem z nim przy pomocy uproszczonej formy modelu 5 kluczy, bądź też, jeżeli dziecko jest zbyt małe, modląc się za nie wstawienniczo przy wykorzystaniu tych samych zasad.

W przypadku dzieci w wieku nastoletnim i starszej młodzieży, gdy jest możliwość wyjaśnienia zasad walki duchowej i samodzielnego przygotowania do modlitwy (np. poprzez lekturę książki Modlitwa uwolnienia) można podjąć posługę 5 kluczy za zgodą i we współpracy z rodzicami, na mocy decyzji samego dziecka. Świadomość tego, na czym polega walka duchowa, może być ogromną pomocą w jego rozwoju duchowym i wzrastaniu w relacji z Chrystusem, a narzędzie, jakim jest model 5 kluczy, może stanowić doskonałe przygotowanie do rozeznawania i podejmowania odpowiedzialnych decyzji w dorosłym życiu.

Bibliografia:

Neal i Matthew Lozano, Modlitwa uwolnienia cz. 4 – Podręcznik dla posługujących, Wydawnictwo Ośrodka Odnowy w Duchu Świętym, Łódź 2014.